Wedu là gì ?

    WeDu cung cấp thông tin về ngành nghề đào tạo, cơ hội việc làm, phương thức và điều kiện tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ.

App Store

Google Play

Ngành nghề

WEDU tổng hợp tất cả các ngành, mã ngành, điểm đầu vào, chỉ tiêu, mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, cơ hội nghề nghiệp...hỗ trợ phụ huynh và các bạn học sinh chọn được ngành nghề mình yêu thích.

Trường

Bên cạnh ngành nghề, WEDU còn giới thiệu chi tiết về trường: chỉ tiêu, loại trường, cơ sở vật chất, vị trí, học phí, chi tiết các ngành nghề đạo tạo,…

Tư vấn cùng chuyên gia

Ngoài ra, phụ huynh và các bạn học sinh còn được tư vấn trực tuyến cùng Chuyên gia có kinh nghiệm trong bốn lĩnh vực: Tuyển sinh, Ngành nghề, Du học, Khởi nghiệp.